Skat og moms

Kom igennem junglen uden at få skat på nakken
 • Vi optimerer din moms og skat
 • Vi har styr på reglerne i skattejunglen
 • Undgå ubehagelige overraskelser
Start en dialog

Hjem » Skat og moms

Skat er en jungle i konstant forandring

Det er nemt at miste overblikket i en travl hverdag, og der kommer hele tiden nye love og regler til, og pludselig risikerer man at stå med en skattesag. I et samarbejde med Lokal Revision, styrer vi dig sikkert igennem skattejunglen så du undgår ubehagelige overraskelser.

Hjælp til skat

Virksomheder og personer ønsker derfor, at beskatningsgrundlaget er optimeret, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte skat.

Vores rådgivning sikrer, at alle relevante skattemæssige forhold belyses – såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan skattebetalingen optimeres på kort og lang sigt. Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse områder:

 • Aktie- og anpartsselskaber m.fl.
 • Etablering af selskaber i udlandet eller i Danmark
 • Faste driftssteder og filialer
 • Joint ventures, entrepriseaftaler mv.
 • Fonde, foreninger og arbejdsmarkedssammenslutninger
 • Strukturering af virksomheder
 • Køb og salg, ejerskifte, generationsskifte mv.
 • Udarbejdelse af selvangivelser for personer og selskaber
 • Review af selvangivelser og andre skattemæssige opgørelser
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Leasing, herunder finansiel leasing
 • Skatteberegning, kildeskatter, lempelsesberegninger og acontoskat
 • Anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler

Hjælp til moms

Moms, told og afgifter er en større post for virksomhederne. Derfor ønsker virksomheder, at beskatningsgrundlaget er optimeret efter selskabets forhold, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte afgift. Vi hjælper med at optimere moms-, told- og afgiftsforhold, herunder udnytte muligheder og afdække risici.

Vores rådgivning sikrer, at alle relevante afgiftsmæssige forhold belyses – såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan virksomheden optimere afgiftsbetalingen på kort og lang sigt.

Når virksomheden har transaktioner ud over landets grænser, får afgiftsforhold særlig betydning. Der er store forskelle mellem landene – også i EU. Vi kan hjælpe med problemstillinger på dette område.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse områder:

 • Korrekt moms-, told- og afgiftsafregning
 • Handel over landets grænser
 • Maksimal godtgørelse af energiafgifter
 • Strukturering af transaktioner, planlægning mv.
 • Optimering af moms-, told- og afgiftsbetaling
 • Momsafstemning og administration

Lad os tage en snak

Vi glæder os til at introducere dig for dine muligheder. Ring eller udfyld nedenstående formular, det er 100% uforpligtende.

Fortæl os om
dine udfordringer

Vi medvirker til at effektivisere dine arbejdsgange og forbedre økonomifunktionen. Vi skaber overblik og sikrer dig at du kan stole på din data. I mange tilfælde skaber vi en merværdi der kan aflæses direkte på bundlinjen.

Book et gratis og uforpligtende møde med os allerede i dag. Det er ganske uforpligtende.