Førtidig udbetaling af feriepenge, samt fondsferiedage

Det er besluttet at de danske lønmodtagere skal kunne få udbetalt op til 3 ugers feriepenge fra Fonden, for at sætte gang i forbruget.

Førtidig udbetaling af feriepenge

Feriepenge i overgangsåret for ny ferielov, 1. september 2019 til 31. august 2020, skal under normale omstændigheder overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Dér ligger de indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet (typisk når man opnår ret til folkepension), hvorefter de udbetales.

Som konsekvens af COVID-19 krisen er det besluttet at op til 3 ugers opsparede feriepenge i stedet skal kunne udbetales fra Fonden til lønmodtagerne i efteråret 2020. Det var ellers planlagt til første blive udbetalt når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Udbetalingen sker ikke automatisk, men hver enkelt lønmodtager skal anmode om udbetaling. Der arbejdes pt. på en digital løsning. Det betyder at udbetalingen bliver frivillig for den enkelte.

Beskæftigelsesministeriet forventer at op til 39 milliarder kroner bliver udbetalt. Det forventes at fristen for ansøgninger om udbetaling bliver den 1. december 2020.

De førtidige udbetalte feriepenge skal beskattes. Hvis man betaler topskat, kommer man til at betale ca. 56% i skat af pengene. Man sparer 15% hvis pengene i stedet kommer til udbetaling i et år hvor der ikke betales topskat.

Indefrysning / førtidig udbetaling er kun relevant hvis man er omfattet af ferieloven. Det er for eksempel ikke relevant for direktør og ejere, idet disse ikke er omfattet af ferieloven, og derfor ikke får indbetalt et beløb til indefrysning i fonden.

Fondsferiedage

Der kan være situationer hvor en lønmodtager er startet hos arbejdsgivere så sent, at der ikke er opsparet tilstrækkeligt til at kunne holde sommerferie i 2020. Disse lønmodtagere har mulighed for at få udbetalt nogle af de feriepenge som normalt ville blive overført til Fonden, så de kan holde sommerferie 2020.

Det er relevant for 2 grupper:

1) de lønmodtager som har optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, men ikke har optjent ferie i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.

Og 2) de lønmodtager som har optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019, men i perioden 1.1.2019 – 31.8.2019 har optjent mindre end 8,4 feriedage. Det er fx relevant hvis man er ansat senere end 1.5.2019.

Disse lønmodtagere har ret til at afholde op til 8,4 af feriedagene optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. december 2019 som særlige fondsferiedage.

Praktikken ved fondsferiedage

Det er lønmodtageren selv som skal ansøge Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Det sker på borger.dk (de kalder det ”ferieforskud”). Ved ansøgning, skal lønmodtager oplyse dato for afholdelse af første feriedag samt på tro og love erklære, at alle fondsferiedage, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, afholdes senest den 30. september 2020.

Hvis fondsferiepengene skal beskattes, trækker fonden selv skatten, på baggrund af nyeste skattekort, som de selv indhenter fra indkomstregistret. Arbejdsgiver skal altså ikke foretage sig noget, hverken med ansøgning eller beskatning. Arbejdsgivere skal stadig indberette indefrysning til fonden. Arbejdsgivere må altså ikke udbetale direkte til lønmodtager.

Fristen for ansøgning om fondsferiedage er 31. august 2020. Dette er ændret fra 31. december 2020 via denne bekendtgørelse.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Fortæl os om
dine udfordringer

Vi medvirker til at effektivisere dine arbejdsgange og forbedre økonomifunktionen. Vi skaber overblik og sikrer dig at du kan stole på din data. I mange tilfælde skaber vi en merværdi der kan aflæses direkte på bundlinjen.

Book et gratis og uforpligtende møde med os allerede i dag. Det er ganske uforpligtende.